Qendra kulturore në Zvicër

Është themeluar me Vendim Nr. 05/153, datë: 25.10.2013, i Qeverisë së Republikës së Kosovës, për themelimin e Qendrave Kulturore të Kosovës për Diasporën dhe Mërgatën në Zvicër;

Selia e QKKDM – së:
Eugen Huber-Strasse 19a 8048 Zurich

U.d. drejtor: Ridvan Murati

e-mail: Ridvan.Murati@rks-gov.net
tel: +41789354402