Qendra Kulturore në Turqi

Është themeluar me Vendim Nr. 08/114, datë 30.01.2013, i Qeverisë së Republikës së Kosovës, për themelimin e Qendrës Kulturore të Kosovës për Diasporën dhe Mërgatën me seli në Stamboll – Republika e Turqisë bazuar në Dekretin për Ratifikim të Marrëveshjes Ndërkombëtare. Nr. i Dekretit: DMN-015 – 2012, Prishtinë, më 18 tetor 2012. Ceremonia zyrtare e hapjes u organizua me 23 shkurt 2013 dhe është Qendra e parë kulturore e Republikës së Kosovës në diasporë;

Selia e QKKDM – së:
Stamboll/Bajram Pasha – Abdi Ipekçi Cad nr.99/4;

Aktivitetet