Qendra kulturore në Suedi

Është themeluar me Vendim Nr. 05/153, datë: 25.10.2013, i Qeverisë së Republikës së Kosovës, për themelimin e Qendrave Kulturore të Kosovës për Diasporën dhe Mërgatën në Zvicër, Gjermani, Francë, Austri, Suedi dhe Shtete e Bashkuara të Amerikës. Funksionimi i Qendrës Kulturore në Suedi/Halmstad, filloi me 18.04.2014;

Selia e QKKDM – së:
Östra Hindbyvägen 26b, 213 74 Malmö

Aktivitetet