Qendra Kulturore në Turqi

Hapja e Qendrës Kulturore në Turqi

Në bazë të Ligjit të Diasporës dhe të Mërgatës, neni 16, përcaktohet hapja e qendrave kulturore në vendet me interes për diasporën dhe mërgatën, si dhe për Republikën e Kosovës.     Lexo më shumë …

Qendra Kulturore në Zvicër

Hapja e Qendrës Kulturore në Zvicër

Është themeluar me Vendim Nr. 05/153, datë: 25.10.2013, i Qeverisë së Republikës së Kosovës, për themelimin e Qendrave Kulturore të Kosovës për Diasporën dhe Mërgatën…    Lexo më shumë …

Qendra Kulturore në Suedi

Hapja e Qendrës Kulturore në Suedi

Është themeluar me Vendim Nr. 05/153, datë: 25.10.2013, i Qeverisë së Republikës së Kosovës, për themelimin e Qendrave Kulturore të Kosovës për Diasporën dhe Mërgatën…     Lexo më shumë …