Këshilltarët politik të ministrit

Burim Krasniqi

Këshilltar i Lart Politik – Shef i Kabinetit
e-mail : burim.i.krasniqi@rks-gov.net

Isa Osmanaj

Këshilltar Politik i Ministrit
e-mail : isa.osmanaj@rks-gov.net

Besnik Baholli

Këshilltar Politik i Ministrit
e-mail : besnik.baholli@rks-gov.net

Arian Demiri

Këshilltar Politik i Ministrit
e-mail : arian.demiri@rks-gov.net

Shpend Avdili

Këshilltar Politik i Ministrit
e-mail : shpend.avdyli@rks-gov.net

Muhamet Selmani

Këshilltar Politik i Ministrit
e-mail: muhamet.selmani@rks-gov.net

Gani Elshani

Këshilltar Politik nga Komunitetet
e-mail: gani.elshani@rks-gov.net

Hazir Reshani

Këshilltar i Jashtëm Politik i Ministrit
e-mail: nino@ilpantheon.ch

Armend Avdiu

Këshilltar i Jashtëm Politik i Ministrit
e-mail: armend.umag@gmail.com