Dardan Gashi
Zv. Kryeministër

Ministër i Diasporës dhe Investimeve Strategjike

Dardan Gashi ka lind më 3 korrik 1969 në Austri ku dhe u zhvendos, studioi Shkencat Politike dhe Komunikimit në Universitetin e Vjenës.
Karrierën e filloi si mbikëqyrës i zgjedhjeve në kuadër të OSBE’në, Misioni në Bosnje e Hercegovinë.
Në vitin 1997, z. Gashi u bë drejtor i zyrës në Bërckë – Federata e Bosnjës dhe Hercegovinës.
Gjatë atij viti, kaloi në Kroaci, në pozitën e Monitoruesit të të Drejtave të Njeriut.
Më vonë mori pozitën e zëdhënësit të misionit të OSBE-s në Sarajevë.
z. Gashi ka punuar për Misionin Verifikues në Kosovë (1999) si Zyrtar për Informim i Zyrës Ndërlidhëse të Sekretariatit të OSBE’së në Vjenë.
Pas luftës, me OSBE kontribuoi në planet e ndërtimit të institucioneve, politikave mediale, regjistrimit të popullsisë dhe zgjedhjeve elektorale përshi dhe rolin si Përfaqësuesi Special i OSBE-s për Lirinë e Mediave në Kosovë.
Gjatë vitit 2000, z. Gashi punoi në Grupin Ndërkombëtar të Krizave, Tribunalin e Hagës për krime në Ish-Jugosllavi, Iniciativën Europiane për Stabilitet, etj.
Nga viti 2005 deri më 2008, z. Gashi vazhdoi karrierën e tij politike në zyrën e zëvendëskryeministrit/Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal.
Kryesoi grupin punues për decentralizim, dhe mori pjesë në të gjitha takimet gjatë Negociatave të Vjenës, si Këshilltar i Lartë.
Njëkohësisht kryesoi grupin punues të Kthimit brenda procesit të Dialogut të drejtpërdrejt me Beogradin.
Në qershor të vitit 2010, z. Gashi mori postin e zëvendësministrit të Integrimeve Evropiane dhe këtë pozitë e mbajti deri në janar 2011 kur emri i tij u propozua për Ministër të Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, pas zgjedhjeve kombëtare të vitit 2010.
Në mars të vitit 2011 z. Dardan Gashi zgjidhet Ministër në Ministër në Ministrin e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor dhe këtë post e ushtron deri në dhjetor të vitit 2014.
Gjatë mandatit të Dardan Gashit, Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor ka arritur të përafrojë legjislacionin e Republikës së Kosovës me atë të Bashkimit Europian.
Për mbrojtjen e ajrit nga viti 2011, MMPH ka detyruar korporatat e mëdha të vendosin filtrat me qëllim parandalimin e ndotjes së ajrit.
Gjatë mandatit, ka dyfishuar hapësirat e mbrojtura me ligj, gjegjësisht, futjen e Bjeshkëve të Namuna në Parqet Kombëtare të Republikës së Kosovës, duke ndërprerë për herë të parë dhe punimet ilegale që zhvilloheshin prej nga paslufta Parkun Kombëtar Malet e Sharrit në Prevallë.
Në nëntor të 2011-s me kërkesë të z. Gashi, Qeveria e Kosovës pati ndaluar punën e eksploatuesëve të rërës dhe zhavorrit në lumenjtë e Kosovës, por që ky vendim u shfuqizua nga kabineti pasardhës.
Me hartimin e Ligjit të Legalizimit të Ndërtimeve pa leje gjatë mandatit si ministër, patën aplikuar rreth 300 mijë objekte pa leje.
Në fushën e planifikimit hapësinor, Ministri Gashi, në bashkëpunim me USAID, u angazhua për reformimin e Ligjit për Ndërtim.
Pas reformimit të procesit për aplikim për leje të ndërtimit, renditja e Kosovës në Raportin e të Bërit Biznes është ngritur nga pozita 177, në 144, për vitin 2012.
Ndërkaq, krijimi i “Pyllit të arinjve Prishtina” ka qenë ndër nismat më atraktive të z. Gashi në të mirë të kafshëve të mbrojtura me ligj.
Përveç politikës, Dardan Gashi është bashkë-autor i disa librave në gjermanisht, përfshi “Im Dienst des Diktators”, pastaj, “Albanien: archaisch, orientalisch, europaeisch”, dhe “Durch das Land der Hirten und Helden.”
Gjatë viteve të 90-ta, Dardan Gashi ka punuar si gazetarë për “Zëri”, pastaj dhe në mediumet e njohura si “BBC”, “DW”, Der Standard dhe APA si dhe Tribuna dhe KlanK.